Aktualno

Obavijest strankama vezano za odgovor na reklamacije

Objavljeno: 05.12.2023.

Trgovac je dužan u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili na način određen stavkom 2. ovoga članka ako je trgovac iskoristio mogućnost podnošenja pisanog prigovora i putem drugih sredstava mrežne komunikacije, odgovoriti na prigovore iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavka 4. ovoga članka, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.
 
Zakon o zaštiti potrošača, članak 10. stavak 6. (NN 19/22, 59/23)

Elektromodul

O nama

Pružiti kvalitetnu i pouzdanu uslugu našim korisnicima na osnovi znanja i iskustva, uporabom učinkovite organizacije, timskog rada i naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kao i kontinuirano povećanje znanja i vrijednosti naše tvrtke.

Naplata i održavanje parkirališta Car parking 57355467f9757aac4650e679cdfd9367f0fba7b06d4c213e00887a929241fed6
Projektiranje parkirališnih sustava Projektiranje f5aeb90f1cc18974513c8e693b874f125bf9dc40666aca093301d32e6a529ece
Konzalting u parkirališnim sustavima Konzalting 6ef6545dafa2375e064b324e894c3c81d4dd8b220dcd09d65fb25173b47370c7
Uvođenje u rad parkirališnih sustava Uvođenje u rad park sus a7daa4563ab10f77df9450c85e78dde2034cc65606daeaf76e7392cbb0fea9c2

Partneri

Osijek 10bd9141eb35fccd194db7e23ffc4bf00042d303ea898cc0b9deb24a9ba53a0a Mup cd8f268ef4bff41f6ff7745476369f2c4eafd35d30094c670f7ac0bc022301c8 Cpa eacdb59deaceba280889d75d42969785770e7238ac85a52f042df59906ca214c Rao 072e8a8a7fc827e84bf2c1b5db85efda3257406ed4d913cc943daaff2c4500dd A1 1649d3f8c3314ba9bbbc26adfa96797e3a0b631604fdbcd55a8ff18c190baf4b Ht bac97c05a9da9010bb5a6f1b03e485b503e3168f5ff4a64299607de0c03d4013 Tele2 5697c6ece4d0fc09788c234efc92bc83128a952b746c338704ae428e6c014bde Tisak icon 2e258f018dd6b1c05ea078b88c36bf441ecbab19011ce5266d39c4cadb3affbb

Često postavljana pitanja

X 4cc74a2e158f5c6d28d7834d09fb291b2b1a09926379e346389d6823ce54080c

1. Važi li karta kupljena na automatu, na kiosku Tiska ili putem sms-a na svim parkiralištima u gradu?

Karta za parkiranje kupljena u višoj zoni naplate važi za tu zonu i za sve niže zone, npr. karta kupljena na automatu u I. zoni, na kiosku Tiska za I. zonu ili sms-om na m-parking broj 708311, važi na svim parkiralištima u I. II. i III. zoni.

2. Što znači natpis na prometnom znaku "max. vrijeme parkiranja nije ograničeno"?

To znači da ni na jednom parkiralištu u sustavu naplate parkiranja još uvijek nije ograničeno dopušteno parkiranje, tj. da se na svakom automatu ili kiosku Tiska odmah može kupiti karta za onoliko sati parkiranja koliko se želi, a isto tako se i mobitelom može neograničeno produžavati plaćeno parkiranje.

3. Kako kao gost Hotela Osijek ili Central mogu kupiti kartu za parkiranje ako dođem nakon 20 h, a ne ustajem rano ujutro?

Na svim automatima, pa tako i u Zimskoj luci i u Pejačevićevoj ulici, moguće je kupiti parkirnu kartu i nakon 20 h, s rokom važenja od 7 h ujutro slijedećeg radnog dana. Uplatu za slijedeći radni dan moguće je izvršiti i mobitelom šaljući SMS za zonu u kojoj je vozilo parkirano, nakon isteka radnog vremena.

4. Koliko dugo se mogu zaustaviti na parkingu, a da ne kupim kartu za parkiranje, tj. kolika je "tolerancija"?

U skladu sa čl. IV. Općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališnog prostora ("Službeni glasnik" Grada Osijeka br. 17/14.) vozač odnosno vlasnik vozila dužan je u roku od 10 minuta od trenutka zaustavljanja vozila na javnom parkirališnom prostoru pod naplatom kupiti parkirnu kartu..

5. Moram li kupiti parkirnu kartu ako parkiram nakon 19 h?

Ukoliko ste parkirani na parkiralištu na kojem je vrijeme naplate do 20 h kartu ste obvezni kupiti sve do tog vremena. Vrijeme parkiranja koje ste platili nakon 19 h i niste uspjeli iskoristiti do 20 h, prebacuje Vam se na slijedeći radni dan od 7 h ujutro pa do isteka uplate.

6. Vraća li automat kovanice?

Ne. U automat morate ubaciti točan iznos novca za vrijeme koje želite provesti na parkingu, jer automat ne vraća kovanice. Parkiranje možete platiti kovanicama od 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 € i 2 €.

7. Što ako kovanice u automatu "propadaju"?

Ukoliko kovanice koje ste ubacili u automat "propadaju", molimo Vas obrišite ih i pokušajte ponovo ubaciti jer se ne radi o kvaru automata.

8. Što napraviti kada parkiram, a nemam dovoljno sitnog novca za kupovinu karte?

Ukoliko nemate sitan novac za uplatu parkiranja, uplatu možete izvršiti mobitelom, na kiosku Tiska ili otići razmijeniti novac, jer Vam je za kupovinu karte ostavljeno 10 minuta vremena.

9. Što napraviti kada parkirna karta istekne, a želim i dalje ostati na parkingu, da li se može kupiti karta za više sati parkiranja?

Ako parkirna karta koju ste kupili istječe, a Vi i dalje želite ostati na parkingu, svoje parkiranje možete produžiti mobitelom ili na kiosku Tiska i bez povratka do automata i vozila. Ako ne možete izvršiti uplatu mobitelom morate kartu produžiti na automatu i odnijeti ju u vozilo. Ako unaprijed znate da ćete se duže zadržati možete na automatu i na kiosku Tiska odmah kupiti kartu za više sati parkiranja.

10. Plaćaju li invalidi parkiranje?

Na parkiralištima u sustavu naplate postoji odredeni broj mjesta rezerviranih za parkiranje vozila invalida. Takva su parkirališna mjesta posebno označena (žutom bojom i znakom) nisu u nadležnosti Elektromodula te se na njima parkiranje ne naplaćuje. Ukoliko invalidi svoje vozilo parkiraju na mjesto koje nije invalidsko obvezni su izvršiti uplatu parkiranja na automatu, kiosku Tiska, mobitelom ili mogu kupiti povlaštenu mjesečnu kartu za parkiranje u poslovnim prostorijama Elektromodula d.o.o., Ivana Adamovića br. 2, po cijeni od 6,64 €/mj.

11. Odgovara li Elektromodul za štetu na automobilu nastalu na parkingu?

Ne, jer je člankom 12. Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Službeni glasnik" Grada Osijeka br.19/13.) propisano: "Zaustavljanjem i parkiranjem vozila na parkirnom mjestu, vozač odnosno vlasnik vozila, zaključuje sa organizatorom parkiranja ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući Opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta. Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila."

12. Kako platiti parkiranje mobitelom?

Od 01. 05. 2002. godine Elektromodul je uveo naplatu parkiranja putem mobitela, i to putem VIP-a i T-com-a. Od siječnja 2006. godine parkiranje putem mobitela mogu platiti i korisnici TELE 2 mreže. Uplatu vršite tako da pošaljete SMS poruku s registracijom svoga automobila, bez razmaka i posebnih znakova (npr. OS496Z), na broj parkirne zone u kojoj se nalazite. Nakon nekoliko trenutaka stiže povratna SMS poruka s potvrdom o plaćenom parkiranju i vremenu trajanja parkirne karte. 5-10 min. prije isteka karte stići će i obavijest o isteku karte, tj. podsjetnik ukoliko želite produžiti uplatu. Brojevi osječkih parkirnih zona su: 1. zona (crvena) 708311 2. zona (žuta) 708312 3. zona (siva) 708313 Brojevi za SMS uplatu naznačeni su na svakom automatu u gradu, a i na prometnim znakovima kojima su obilježena parkirališta u sustavu naplate parkiranja.

13. Što napraviti ukoliko drugo vozilo "zagradi" moj automobil, pa ne mogu napustiti parking?

Ukoliko Vam vozilo parkirano na cesti onemogućuje izlazak s parkinga obratite se kontroloru naplate parkiranja ili na telefon broj 358-411, pa će djelatnici Elektromodula obavijestiti policiju i "Pauka" kako bi odvezli nepropisno parkirano vozilo.

14. Mijenja li kontrolor sitan novac za parking?

Kontrolori za naplatu parkiranja ne mijenjaju sitan novac za parkiranje, te Vas stoga molimo da pripremite kovanice kako biste mogli platiti parkiranje ili uplatu izvršite mobitelom ili na kiosku Tiska.

15. Gdje se obratiti vezano uz reklamacije za parking?

Za sve reklamacije vezane uz naplatu parkiranja možete se obratiti u poslovne prostorije Elektromodula d.o.o. u Adamovićevoj ulici br. 2, svaki radni dan od 7 do 20 h, a subotom od 7 do 15 h, na telefon broj 031/358-411, fax broj 031/359616 ili e-mail naveden u kontaktima.

16. Koje preglednik kolačiće koristi Elektromodul stranica?

Kontakt

X 4cc74a2e158f5c6d28d7834d09fb291b2b1a09926379e346389d6823ce54080c
Kategorija
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Osobni podatci iz kontakt forme i zahtjeva za izdavanje komercijalne karte prikupljaju se, obrađuju, koriste i čuvaju u skladu sa odredbama važećih zakona RH, isključivo u svrhu propisanu zakonom i podzakonskim aktima.

Mjesečne / godišnje karte

X 4cc74a2e158f5c6d28d7834d09fb291b2b1a09926379e346389d6823ce54080c

Povlaštene mjesečne karte za parkiranje izdaju se stanarima, invalidima i pravnim osobama, a komercijalne mjesečne karte izdaju se fizičkim osobama i fizičkim osobama obrtnicima odnosno osobama koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost.

- Stanarsku kartu može kupiti vlasnik osobnog vozila koji ima prebivalište ili boravište u zoni naplate
- Invalidsku kartu može kupiti vlasnik osobnog vozila koji posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju o statusu invalida
- Pravne osobe mogu kupiti kartu za osobna vozila čiji su vlasnici ili korisnici
- Komercijalne karte mogu kupiti fizičke osobe i fizičke osobe obrtnici odnosno osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, za osobna vozila čiji su vlasnici ili korisnici. Broj komercijalnih karata je ograničen, pa je za njihovo izdavanje potrebno ispuniti zahtjev.

Podaci o vozilu

Podaci o podnositelju zahtjeva

Podaci o komercijalnoj karti

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.